Więcej informacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. - Rzeszów

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. (MPDiM) jest największą firmą w Rzeszowie, a zarazem jedną z największych na Podkarpaciu, wykonującą obiekty inżynierii lądowej. MPDiM oferuje usługi m.in. w zakresie budowy, przebudowy, utrzymania i remontowania: dróg, placów, chodników, mostów czy sieci kanalizacyjnych. Ponadto świadczy usługi transportowe oraz maszynami budowlanymi, w tym sprzętem specjalistycznym. Ze względu na chęć usprawnienia wymienionych powyżej zadań MPDiM zakupiło i wdrożyło nowoczesne rozwiązanie technologiczne oferowane przez spółkę Elte GPS. Zainstalowany system GPS SMOK wraz z aplikacjami GPS Monitor i Rejestr GPS umożliwia obserwowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji pojazdów na mapie oraz bieżący zapis i archiwizację zarejestrowanych danych o przebytych trasach i czasie ich pokonania. Każdy uprawniony użytkownik ma możliwość przeglądania i przeszukiwania zapisanych w bazie informacji, tworzenia raportów i zestawień za dowolnie wybrany czas. Rzeszowska Spółka zakupiła aplikacje serwerowe, dzięki czemu uniezależniła się od comiesięcznych opłat abonamentowych na rzecz dostawcy systemu. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z monitoringiem pojazdów. Zebrane przez system SMOK dane ułatwiają pracownikom rzeszowskiego MPDiM na sprawniejsze zarządzanie flotą pojazdów. Natomiast informacje zaarchiwizowane w bazie stanowią podstawę do planowania działań logistycznych i administracyjnych, co w istotny sposób wpływa na jakość i efektywność świadczonych usług.

ZAUFALI NAM