Więcej informacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów sp. z o.o. (MPGK Rzeszów) jest firmą działającą w branży komunalnej na terenie województwa podkarpackiego. Do zadań MPGK Rzeszów należy m.in. wywóz odpadów stałych i płynnych, budowa i konserwacja zieleni, a także letnie i zimowe utrzymanie ulic. Z uwagi na zapewnienie stałego wzrostu świadczonych usług oraz minimalizację kosztów utrzymania floty w rzeszowskich pojazdach MPGK zainstalowano innowacyjne rozwiązanie technologiczne - system SMOK. Oferowany przez firmę Elte GPS system wraz z oprogramowaniem służy do monitoringu pojazdów w czasie rzeczywistym. Podstawą systemu jest bieżący podgląd pozycji geograficznej pojazdu oraz archiwizowanie informacji o przebytej trasie i czasie jej pokonania. Jednocześnie dzięki zamontowaniu dodatkowych akcesoriów możliwa jest kontrola poziomu paliwa. Wszystkie informacje zapisywane w archiwum można w łatwy sposób przeszukiwać oraz wyświetlać w postaci zestawień graficznych bądź tabelarycznych. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów wyświetlone zostaną tylko te dane, które użytkownik chce otrzymać. MPGK Rzeszów posiada własny serwer, co pozwala wyeliminować comiesięczne opłaty abonamentowe na rzecz dostawcy systemu. Zarchiwizowane w bazie danych informacje stanowią podstawę do planowania działań logistycznych oraz ułatwiają zarządzanie flotą pojazdów.

ZAUFALI NAM