Więcej informacji

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie działa na terenie Województwa Podkarpackiego. Do zadań Pogotowia należy m.in.: udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, koordynowanie organizacji specjalistycznej opieki medycznej i transportu sanitarnego dla poszkodowanych w katastrofach masowych, jak również współdziałanie w ramach siatki bezpieczeństwa Województwa Podkarpackiego z innymi podmiotami systemu ratownictwa. Mając na uwadze chęć usprawnienia realizacji wymienionych powyżej zadań, w karetkach zamontowano nowoczesny system SMOK (System Monitoringu Obiektów Kraków) służący do monitorowania flot pojazdów. System dostarcza na serwer nastepujące informacje dotyczące: pozycji geograficznej pojazdu, jego prędkości poruszania się i kierunku, a także przebytej trasie i czasie jej pokonania. Wszystkie zebrane dane zapisywane są w dedykowanym do systemu oprogramowaniu, które umożliwia zarządzanie zgromadzonymi zasobami w szybki i przejrzysty sposób. W celu obniżenia kosztów monitoringu Pogotowie zaopatrzyło się we własny serwer, dzięki czemu na rzecz dostawcy systemu nie ponosi żadnych innych opłat abonamentowych. Ponadto do systemu dołączono zespół terminali, które powiązane zostały z własnym systemem Pogotowia służącym do obsługi zleceń. Jednocześnie do systemu SMOK podpięto sygnał uprzywilejowania karetek, co pozwala uzyskać informację, kiedy włączono ten sygnał i jak długo trwała akcja ratunkowa. Dostarczane przez system dane wspierają pracowników rzeszowskiego pogotowia w optymalizacji wykorzystania karetek pogotowia oraz skrócenia czasu dojazdu do pacjenta.

ZAUFALI NAM