Więcej informacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Oddział Sanok

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest jednym z najstarszych oraz najprężniej działających przedsiębiorstw na rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Liczący ponad 60 lat oddział w Sanoku wyposażył swoją flotę pojazdów w system monitorowania GPS - SMOK, bazujący na bieżącym lokalizowaniu obiektów. Informacje o lokalizacji pojazdu, prędkości i kierunku archiwizowane są w dedykowanym oprogramowaniu, które umożliwia przeglądanie ich, przeszukiwanie i zestawianie w postaci tabel lub wykresów. Dzięki zastosowaniu kryteriów uprawniony użytkownik sam decyduje, jakie dane zostaną wyświetlone i w jakiej formie. System dostarcza również informacji o zużyciu paliwa, zamontowane zostały specjalnie do tego celu przeznaczone urządzenia. Bieżąca kontrola zużycia paliwa pozwala na zoptymalizowanie kosztów eksploatacji bazy sprzętowej. Dzięki pełnemu archiwum dostarczanych z komputerów pokładowych zainstalowanych w pojazdach sanocki oddział dysponuje podstawą do usprawnienia organizacji pracy wewnątrz firmy, poprawy funkcjonowania floty i podwyższenia jakości świadczonych usług.

ZAUFALI NAM